سفارش تبلیغ
صبا

احتمال برکناری شریعتی ریاست دانشگاه علامه

ارسال‌کننده : بی سرزمین تر از باد ... در : 87/1/20 8:47 عصر

با شروع روزهای کاری سال جدید، صحبت های زیادی درباره تغییرات و جابه جایی های تازه در دولت مطرح شد و این طرف و آن طرف زمزمه هایی جدی درباره آغاز موج تازه یی از تغییرات در سطوح بالای مدیریتی شنیده شده است. یکی از این صحبت ها، زمزمه هایی است که پیرامون تغییر ریاست دانشگاه علامه طباطبایی به گوش می رسد و این روزها گمانه رفتن صدرالدین شریعتی از این دانشگاه را تقویت می کند اگرچه غالب تحلیلگران آشنا به وضعیت دانشگاه ها، بر این عقیده اند که با توجه به پشتوانه حمایتی شریعتی در وزارت علوم، هر گونه تغییر احتمالی منوط به پیشنهاد پست بالاتری به رئیس دانشگاه علامه است. در این میان مطرح شدن غیررسمی نام شریعتی برای جایگزینی پورمحمدی در وزارت کشور، تغییر ریاست دانشگاه علامه را محتمل نشان می دهد. اگرچه خود شریعتی چند ماه پیش در گفت وگو با اعتماد رفتنش به وزارت کشور را قویاً تکذیب کرده بود و این احتمال را منتفی دانسته بود. با این حال با توجه به شرایط، وقوع احتمالی این اتفاق، صددرصد غیرممکن نیست و کسی نمی تواند با قطعیت کناره گیری رئیس دانشگاه علامه را از ریاست دانشگاه علامه و ترفیع او را به مقام وزارت کشور منتفی بداند.

 

پس از برکناری آیت الله عمیدزنجانی از ریاست دانشگاه تهران، تابوی تغییر ریاست روسای بانفوذ دانشگاه های مهم کشور شکسته شد و دیگر رئیس روحانی یکی دیگر از مهم ترین دانشگاه های پایتخت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

ادامه مطب
کلمات کلیدی :